20 juni, 2018

Uppdaterade ISO-certifikat

Fortiva har nu uppdaterade ISO-certifikat. ”Vårt ledningssystem för miljö- & kvalitetsarbete hjälper oss att utveckla verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar på ett strukturerat sätt. Systemet är väl implementerat som en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Certifieringen visar att vi aktivt jobbar för de krav och förväntningar som finns, både gällande kvalitet och miljö. Alla delar bidrar till vårt mål att leverera varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi lever för visionen om ett uthålligt samhälle och arbetar därför med att begränsa vår miljöpåverkan”, säger Liselotte Eriksson som är kvalitetsansvarig på Fortiva.

Liselotte Eriksson, kvalitetsansvarig på Fortiva

Läs mer om Fortivas policies och certifikat här!