17 juni, 2017

NOVO bygger verktyg med digital expertis

Lägg upp din maskin, ange arbetsmaterial och beskriv vad du vill göra så guidar NOVO dig till rätt verktygsval och tillhandahåller information om metod och lämpliga skärdata. NOVO är Kennametals intelligenta molntjänst som utvecklas med stor kraft för att underlätta användarens vardag och förkorta tiden från ritning till färdig detalj.

I NOVO kan du bl a göra följande:

• bygga verktyg med digital expertis
• få hjälp med bearbetningsstrategier och skärdatarekommendationer
• hitta färdiga 3D-solider för import i ditt CAM-system
• ha stenkoll på skärkrafter och reservdelar
• enkelt sammanställa information i verktygsrapporter

Programvaran laddar du ner gratis på Kennametals hemsida, då du även hittar mer information: www.kennametal.com/novo