3 november, 2018

Kaputbildningar
som klingar bra

Sedan många år tillbaka erbjuder Fortiva utbildningar i kapteknik gällande klingor och sågblad. De populära kurserna genomförs på Fortivas tillverkningsenhet i Långshyttan beläget i Dalarna. Kursinnehållet är en mix av teoretisk kunskap i kombination med praktisk tillämpning, och såklart trevlig gemensam samvaro!

Den senaste utbildningen och den andra i ordningen för året, hölls för några veckor sedan i Långshyttan. Innehållet var klingsågning och utbildningsledare Peter Persson från Fortiva hälsade de över 10 deltagarna välkomna till två dagars samvaro. Utbildningarna startar alltid med en lunch dag 1 där programmet presenteras och deltagarna får en chans att lära känna varandra. “Efter att ha utbildat mellan 700-800 operatörer i nästan 15 års tid har vi idag väldigt bra kännedom om hur man lägger upp dessa kurser på bästa sätt. En lagom mix av teoretisk kunskap, praktisk tillämpning i form av övningar samt en trevlig social samvaro är ett bra recept för en lyckad kurs”, säger Peter Persson. “Miljön vi befinner oss i här i Långhyttan gör också sitt med sina vackra omgivningar och det gamla fina Brukshotellet där deltagarna bor”. Fortivas utbildningar har genomförts i nästan 15 år med inriktning på antingen kapning med sågblad eller klingor. “Genom åren har vi haft glädjen att ge en grundläggande kunskap till många anställda på några av Sveriges ledande aktörer inom stålindustrin. Företag som Tibnor, Ovako, Sandvik och BE-Group är exempel på företag som kontinuerligt anmäler bl asina operatörer för kurserna”, fortsätter Peter Persson.

En grundläggande bra mix

Fortivisten fick en kort pratstund med två deltagare från höstens utbildning. Ola Regina som jobbar som arbetsledare på Ovako – ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. “Det här är faktiskt inte första gången jag deltar i denna kursen”, säger Ola. “Jag är arbetsledare och leder ett team av kapoperatörer. Denna gången är jag här tillsammans med en kapoperatör. Dels får jag själv en repetition av kursens innehåll och dels får minkollega en grundläggande insikt i kapprocessen och hur man kan optimera kapningen. Intressant är också de räkneexempel som presenteras och dess påfallande ekonomiska vinning”, fortsätter Ola. Ola syftar på ett exempel som utbildningsledare Peter går igenom. Kör man t ex en 360-klinga med 60 tänder men istället byter till en med 80 tänder och kör med samma inställningar kan man effektivisera kapproccessen med upp till 33%. Vilket i sin tur såklart innebär ett mer lönsamt sätt att arbeta på. Joakim Littecke, maskinoperatör från BE Group som är en annan ledande ståltillverkare med kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin, fick frågan om han ville gå på kursen av sin arbetsledare. “Jag tyckte det lät intressant och tycker det är både bra samt roligt att gå på kurser. Kursen i sig var mycket trevlig, lättsam och hade en kunnig ledare. Jag märker redan att den hjälpt mig i mitt dagliga arbete”, säger Joakim. “Hela kursinnehållet var intressant med allt från hur man räknar fram bästa skärdata till hur tillverkning av klingor går till. Jag rekommenderar absolut denna utbildning till andra”.

Kurserna fortsätter

Fortiva erbjuder många utbildningar inom både kapande och skärande verktyg. Kursen för klingsågning i januari är redan fullbokad och nästa tillfälle blir till våren 2019. “Vi är väldigt nöjda med att kurserna är så populära. Det påvisar att vi fyller ett behov av att industrin vill lära sig grunderna och hur man arbetar på bästa sätt med t ex klingor. Och inte minst att vi kan visa räkneexempel som kan påverka det ekonomiska utfallet. Det ska ju skapa lönsamhet i slutänden också”, avslutar Peter Persson från Fortiva.

Vill du veta mer om utbildningarna? Gå in på www.fortiva.se eller kontakta Peter Persson via e-mail: peter.persson@fortiva.se