31 maj, 2019

Fortiva expanderar!

Fortiva erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande tillverkningsprocesser.Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft.Fortiva är just nu inne i en spännande tillväxtfas. I samband med detta har Fortiva gjort förändringar i organisationen för att bättre möta kundernas höga krav och ytterligare höja servicenivån!

Nya regionchefer: Tony Drechsel (till vänster) och Janne Karlsson!

Janne Karlsson har utsetts till regionchef i Norr och Tony Drechsel till regionchef i Syd. Båda har varit anställda inom Fortiva under många år och känner såväl företaget som marknaden väl.

PeterJakobsson förstärker supporten i Malmö

På supportsidan, med placering på huvudkontoret i Malmö, har Peter Jakobsson påbörjat sin anställning. Han ansluter till ett väl fungerande supportteam som nu blir ännu mer effektivt.