27 augusti, 2017

Fortiva breddar sina tjänster för industrin

Historiskt sett har Fortiva i huvudsak levererat verktygslösningar till flyg- och fordonsindustrin, men nu tar vi nästa steg genom vårt nyligen introducerade serviceprogram Effekt. Med Effekt erbjuder vi inte bara hårdvara i form av verktyg, utan också konsulttjänster inom produktionsoptimering. För i en allt mer konkurrensutsatt industri är det nödvändigt att öka lönsamheten genom effektivare processer.

I en tid när orderna trillar in och hjulen snurrar är det ofta svårt att hinna ta ett steg åt sidan för att genomlysa och analysera den egna verksamheten. Ändå är det kanske just då det är som viktigast att göra det för att möta konkurrensen, öka lönsamheten och vara rätt rustad den dagen konjunkturen vänder. Det är här Fortiva kan vara med och göra skillnad menar försäljningschef Johnny Svensson när han förklarar hur kunder ofta begränsas av brist på interna resurser. ”Vår existens som leverantör till verkstadsindustrin bygger på att vi lyckas skapa ett värde som genererar bättre lönsamhet för kunden. Verktygen fortsätter att vara ett av våra viktigaste ben, men med konsulttjänsten Effekt kan vi även hjälpa våra kunder att se över hela processen.”

Optimerar produktionen

Lönsamhet i industrin handlar inte bara om antal sålda enheter, det är minst lika viktigt att reducera produktionskostnaderna med bibehållen kvalitet. Genom att ta ett helhetsgrepp om både teknik, produktion och know-how kan man utnyttja resurserna optimalt, för att på så sätt öka utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter. Fasta kostnader kan reduceras genom ökad maskinutnyttjandegrad, minimerade maskinstopp och bättre flyt i produktionen. Bättre och effektivare verktyg i maskinen är en nyckel. Men det räcker inte, förklarar Johnny. ”Vår erfarenhet visar att vi ofta kan hjälpa kunden att optimera den skärande processen i maskin. Men det är inte alltid som det i slutändan ger den förväntade produktivitetsvinsten. För att lyckas måste man analysera hela tillverkningsprocessen och bryta ner alla beståndsdelar för att hitta de faktorer som kan påverka produktionskostnaden. Det är därför vi har utvecklat konceptet Effekt.”

”Vår existens som leverantör till verkstadsindustrin bygger på att vi lyckas skapa ett värde som genererar bättre lönsamhet för kunden.”
Johnny Svensson, försäljningschef Fortiva

Möter behoven i Industri 4.0

Effekt rymmer en rad konsulttjänster, allt från metodval, tidsstudier, framtagning av specialverktyg till programmering och support vid produktionsstart. Tjänsterna möter de behov som växer i takt med att industrin går in i det man brukar kalla för den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0. Att starta ny produktion av nya komponenter är resurskrävande och fordrar kompetens som idag inte alltid finns tillgänglig internt, speciellt inte när efterfrågan ökar snabbt. ”Duktiga produktionstekniker är en bristvara och där kan våra konsulter komma in med sin breda erfarenhet och kompetens inom processoptimering och komponentberedning. Vi är flexibla och oberoende gentemot leverantörer, så att vi alltid kan välja den bästa lösningen för kunden.”

En effektiv rådgivare

I en miljö präglad av innovation och utveckling är Fortiva en kreativ arbetsplats för erfarna konsulter. Med djup kunskap och ett viktigt utifrånperspektiv kan de genom tjänsten Effekt komplettera och förstärka kundens egen organisation, förklarar Johnny. ”Våra konsulter kan se produktionsflödet med nya ögon och fungera som en trygg och effektiv rådgivare. Grunden i allt är analysen, man måste ta in hela bilden för att kunna optimera processen. Det är så vi på Fortiva kan bidra till verklig lönsamhet för kunden.”

Vill du veta mer om Effekt?
Kontakta Fortivas försäljningschef Johnny Svensson:
Tel 010-121 91 05 eller e-mail johnny.svensson@fortiva.se

Du kan också läsa mer om Effekt genom att klicka här!