6 september, 2018

Effekt – koncept
för ökad lönsamhet!

Producerande företag världen över står inför en stor utmaning. Utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter minskar för varje år och detta kan innebära en drastiskt minskad lönsamhet. Det gäller att vända utvecklingen och ett verktyg för detta är konceptet Effekt.

Effekt tar ett helhetsgrepp

Effekt är en metodik som tar ett smart helhetsgrepp. Istället för att bara titta på enskilda verktyg analyserar vi hela processer. Uppdragen sker alltid i nära samarbete med våra uppdragsgivare och på så sätt kan vi skapa unika lösningar som gör det möjligt att ligga i framkant inom teknik, produktion och know-how. Att välja de bästa lösningarna för våra uppdragsgivare kräver frihet. Därför har vi valt att vara leverantörsoberoende och kan på så sätt välja den bästa lösningen i varje givet fall.

Ett strukturerat arbetssätt

Oavsett vilket område det gäller bygger Effekt på samma strukturerade arbetssätt. Processen sträcker sig från analys till implementering och uppföljning. Arbetet sker alltid i nära samarbete med uppdragsgivaren och varje lösning är skräddarsydd för att kunna leverera det bästa resultatet. Genom att effektivisera och förbättra många parametrar blir den sammantagna vinsten mycket större än om du väljer att göra punktinsatser.

Effekt Produktion

Oavsett om det gäller befintlig produktion eller nyproduktion så kan Effekt bidra med stora effektivitetsvinster. Genom att involvera Fortiva och sätta mätbara mål, blir det inga överraskningar. Effekt ger en effektivare användning av produktionsresurserna, sänker de fasta kostnaderna och frigör tid för egna resurser.

Effekt Produktion innehåller:

  • Processinnovation
  • Processoptimering
  • Komponentbearbetning

Effekt Service

När det gäller specialverktyg, service och logistik kan Effekt ge stora vinster. Lagerkostnader kan minska med upp till 30% och dyra verktyg kan genom underhåll säkerställa lönsamhet och mininmera störningar i produktion. Genom vår certifierade repararationservice och omskärpning av verktyg ges dessa ett nytt liv vid vårt lokala servicecenter i Trollhättan. En produktionsteknisk konsult är en viktig tillgång vid optimeringsuppdrag och utbildning. Med dagens allt snabbare teknikutveckling är det viktigt med en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen. Denna kan bedrivas antingen som klassisk utbildning eller som en skräddarsydd lösning med konsult. När det gäller specialverktyg, service och logistik kan Effekt ge stora vinster. Lagerkostnader kan minska med upp till 30% och dyra verktyg kan genom underhåll säkerställa lönsamhet och mininmera störningar i produktion. Genom vår certifierade repararationservice och omskärpning av verktyg ges dessa ett nytt liv vid vårt lokala servicecenter i Trollhättan.

Effekt Service innehåller:

  • Produktionsteknisk konsult
  • Utbildningar för skärande och kapande verktyg
  • Verktygsadministration
  • Omslipningsservice

 

Vill du veta mer om konceptet Effekt och hur du ökar din lönsamhet kan du alltid läsa mer på www.fortiva.se. Du kan också kontakta Fortivas produktionstekniska konsult Hans Wedner så berättar han mer: hans.wedner@fortiva.se