17 juni, 2017

Seminariet med fokus på ökad lönsamhet

Når ett företag framgång om det sätter en process som sedan följs till punkt och pricka? Nej, hävdar vi! En process är bara så framgångsrik som dess processägare och handlingskraftiga lagspelare. En process behöver kritiska ögon som följer det som händer på den externa marknaden så väl som de interna processerna.

För en tid sedan stod Skärteknikcentrum som värd för ett seminarium ämnat för företag som vill spetsa till sin produktionsprocess och därmed öka effektivitet och lönsamhet i produktionen. Som talare bjöd man in Fortivas Hans Wedner samt Ronny Brandqvist från QDC Förbättringskonsult AB, tillsammans presenterade de en övergripande bild av process- och produktionsoptimering.

Specialist räcker inte

I dagens ekonomi räcker det inte att ”bara” göra en sak eller vara specialist på en sak. På samma sätt har vi insett att vi inte ”bara” kan vara specialister inom skärande bearbetning, våra kunder förtjänar mer och vi har kompetens att kunna erbjuda mer. Det mervärde vi kan tillföra är en holistic syn över hela produktionsprocessen, en process som identifierar förbättringsområden i processen. Möjligheten och behovet av att optimera finnas alltid, den försvinner inte.

Glöm verktyget

Fortiva har tagit fram ett koncept som man har döpt till Effekt. Detta koncept syftar till att hjälpa kunden att lyfta blicken och skapa en effektiv och fokuserad arbetsmetodik som leder till ökad lönsamhet. Löfte är att lönsamheten kommer öka med minst 20%. ”Vi anser att det finns potential att optimera i alla led i processen. Det vi då gör är att vi bryter ner processen och tittar på stopptid, cykeltid och analyserar alla delar och då inte bara i maskinen utan i hela flöden och produktionsupplägg. Det är här vi kan betrakta varje rörelse, vad den kostar och vilka delar som man ska angripa. Effekt tar ett helhetsgrepp på teknik, produktion och know-how”, berättar Hans Wedner. “Verktygen är viktiga, men kommer in först senare som en viktig del i arbetet med analys och lösning av hela processen.”

Processerna är mjuka

”Det finns dock ytterligare en nivå till processoptimering, medarbetarna”, fortsätter Ronny Brandqvist. “Längst ner under processerna hittar vi de människor som lever och verkar i företaget och det är dessa som i sin tur skapa, utvecklar och underhåller processerna utifrån krav och önskemål. Vi anser att om företagets ledning inte ser de olika delarna under ytan och värderar dessa så uppstår problem. Det räcker inte att systematisera, skapa stabila processer som är oberoende av hur människor agerar. Det är precis tvärt om. Kompetens och erfarenhet måste tillvaratas och användas men ibland behövs externa ögon som hjälper företaget lyfta blicken och se helheten och de justeringar som kan behövas för att optimera lönsamheten. Lönsamhet skapas via ett samspel mellan ett holistiskt synsätt, en nyfiken företagsledning och en medarbetarkår som får utvecklas och vars kompetens tillvaratas”.

Vill du veta mer?
Kontakta Hans Wedner, produktionsteknisk konsult Fortiva: hans.wedner@fortiva.se
Läs mer om konceptet Effekt genom att klicka här!