24 januari, 2020

Avancerad automation
hos Haldex

Haldex Brake Products i Landskrona har tagit automation till en ny nivå. ”Kennametals RIQ-brotschar haft en avgörande betydelse för att vi skulle kunna förverkliga vår automationsprocess”, säger Fadil Fazlic, som är Manager Tool & Indirect Material.

Haldex är ett av våra allra starkaste varumärken, intimt förknippat med svensk fordonsindustri, innovationsförmåga och säkerhet. Bromshävarmen och skivbromsen är klassiska Haldex-innovationer som har exporterats till resten av världen. Efter mer än 100 år i branschen är det fortfarande Haldex som står för den oöverträffade expertisen när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar.

Vid enheten i Landskrona utvecklas och tillverkas robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas på en djup insikt i kundernas verklighet och behov. I dag har koncernen 2300 medarbetare på fyra kontinenter, varav Nordamerika är den största sett till omsättning. Haldex är noterat på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder kronor.

Skolexempel i produktivitet

Haldex högautomatiserade produktionsanläggning i Landskrona är galet imponerande. Här finns två produktionslinjer för bearbetning av bromsok till Haldex skivbromsar, den ena installerad 2015 och den andra 2017. Båda linjerna är bestyckade med RIQ-brotschar från Kennametal. Linjen från 2017 är ett skolexempel i produktivitet med kapacitet att bearbeta två ämnen parallellt. Den bygger på fem fleroperationsmaskiner bestyckade med två spindlar vardera: totalt är det alltså tio RIQ-brotschar i arbete samtidigt – och de jobbar dygnet runt.

”Brotschningsverktygen från Kennametal haft en avgörande betydelse för att vi skulle kunna förverkliga vår automationsprocess. Tidigare hade vi en helt annan typ av verktyg som krävde mycket kontroll och justeringar, ett sätt att jobba som inte matchar en lina med robotar och fullt automatiserade celler”, berättar Fadil Fazlic, som är Manager Tool & Indirect Material, på Haldex Brake Products.

Övergången till helautomatiserade lösningar inleddes för fem år sedan och redan i planeringsstadiet fick Fortiva frågan om det gick att lösa utmaningarna kring håltagning.

Möter extremt höga krav

Håltagningen sker med Kennametals kvadratiska RIQ-brotsch som har flera unika lösningar för att säkerställa snabb justering och hög precision vid snäva toleranser. Diametern justeras enkelt med hjälp av en enda skruv vilket innebär att det går supersnabbt jämfört med traditionella brotschar. Det finns heller ingen risk för att plattan ställer sig snett under körning. Ett patenterat raster på skärets baksida orienterar skäret med så hög precision att släppningen helt kan byggas in i verktygslösningen.

Den smarta designen gör att alla klarar av att ställa verktyget – man behöver heller inte skicka iväg några delar för justering eller rekonditionering. Produktiviteten och kvaliteten ökar samtidigt som risken för driftstopp minskar dramatiskt.

”Fortiva tacklade det väldigt bra. Toleransen är tight med ett hål som har en diameter på ca 30mm x 4D, där en tredjedel är ett solitt hål och resten är halvmåneformat. Det ställer extremt höga krav. Det är oerhört mycket lättare att justera verktyget och vi kan känna oss säkra på att toleransen stämmer på en hundring”, konstaterar Fadil Fazlic.

Brotschen en förutsättning

Operatör Annette Örtengren och Produktionstekniker Björn Kihlberg är också supernöjda – och de har att jämföra med. Båda har passerat guldklockan med 31 respektive 25 år i Haldex produktion.

”Det går inte att jämföra den nya automatiserade linan med hur vi jobbade tidigare. Det var mycket mer justeringar innan och jag upplever också att det är lätt att ställa”, konstaterar Anette. Faktum är att Haldex har gått från måttjusteringar en gång per skift till att verktyget kan köras i flera månader utan att det behöver justeras.

”RIQ-brotschen var en förutsättning för att vi skulle kunna automatisera i den utsträckning som vi har gjort. Vi vet att brotschen håller måttet väldigt bra under lång tid eftersom vi har en avancerad mjukvara som övervakar samtliga mått. Var nionde detalj går in för kontroll. Konceptet har varit så framgångsrikt att vi har valt att göra en copy/paste på flera linor”, berättar Björn Kihlberg.

Helhetsansvar som förpliktigar

För Fortivas Stefan Olofsson, som är ansvarig säljare för de verktyg som levereras till Haldex, är fördelarna med RIQ-brotschen uppenbara: ”De är användarvänliga och enkla att handskas med, och de håller måttet väldigt länge…” Fortivas brotschningskoncept för Haldex omfattar även verktyg för grovbearbetning.

”Det är en princip vi har. När vi säljer in ett precisionsverktyg är det viktigt att ta ansvar för hela processen för att garantera slutresultatet, och därför levererar vi även grovverktyget. Det är jag och Fortiva som ansvarar för slutresultatet och då vill vi ha kontroll över hela kedjan. För egentligen säljer vi ju inte ett verktyg. Vi säljer ett hål.”