28 augusti, 2018

3i1-verktyg från Vargus

Vargus 3i1-verktyg – Vardex TMDR– är ett perfekt kombinationsverktyg när verktygsväxlingarna är långsamma, verktygsplatser är en bristvara eller när drivenheterna i svarven är få. Vardex TMDR fixar håltagning, gängning och fasning i samma operation! Där hålet redan finns kan Vardex TMDR användas som traditionell gängfräs med fasningsfunktion. Om hålet är för litet så upprymmer, gängar och fasar Vardex TMDR. Till skillnad mot borrande gängfräsars begränsade användningsområde till kortspånande material, baseras håltagningen på spiralfräsning vilket gör Vardex TMDR mycket flexibel. Verktyget fungerar bra i stål, rostfritt stål, gjutjärn, icke-järnhaltigt material och även varmhållfasta superlegeringar.

Kontakta din Fortiva-representant för ytterligare information!